វិញ្ញាបនប័ត្ររបស់យើង

យើងអាចអនុវត្តរបាយការណ៍សម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈឬសម្រាប់ផលិតផល។ យើងសហការជាមួយអេសអេសអេសសម្រាប់ធាតុធ្វើតេស្តរបស់អេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអិល ៩៤ ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ផលិតផលកៅស៊ូនិងប្លាស្ទិក។